SKYPORT Residence Ofis No: 186 Beylikdüzü İstanbul TÜRKİYE

Bina Yönetimi

Uğurlu Yönetim

Profesyonel Bina yönetimi sistemlerine profesyonel bir şekilde Yöneten  firmalarla bağlantıya geçip, site yönetimi'ni güvenilir ellere teslim etmek Gerekir.

Hızla büyüyen şehirlerde müstakil evler yerine arsadan daha fazla faydalanılmasını sağlayan apartmanlar yapılmaktadır. Apartman sayısı arttıkça, konut sahiplerinin beklentileri de artmaktadır. Bu beklentilere karşılık verecek apartman yöneticiliği sistemi tüm kat maliklerinin toplu yaşam merkezlerindeki isteklerini yerine getirmek için lazım olan bir sistemdir.

Tüm daire sahiplerinin kendi başlarına hareket ettiği, ortak kuralların belirlenmediği, herkesin kullandığı ortak alanların düzenlenmediği bir apartmanda sorunlar çığ gibi büyür. Bu yüzden gücünü kanunlardan ve ilgili yönetmeliklerden alan apartman yöneticiliği tam bir profesyonel hava içinde yürütülmelidir.

Anne, baba ve çocuklardan oluşan, büyük bir aile niteliği taşıyan apartmanlarda komşuluk ilişkilerinin eski tip yerleşim yerlerindeki komşuluk ilişkileriyle aynı olduğu söylenemez. Biraz daha resmi ilişkilerin yürütüldüğü apartmanlarda, bu resmi havayı daha samimi ve dayanışma içeren bir yapıya dönüştürmek apartman yöneticisinin işidir. Periyodik olarak toplanarak, ortak bir amaca hizmet ederek daha yaşanılacak bir çevre oluşturmanın kilit yolu apartman yöneticiliğinden geçmektedir.